ROSTER Teams - Russia

Roster Team
Player Date of birth
1 Baklanov Alexey 28.06.1979
2 Vishnevskyi Vjacheslav 16.04.1977
3 Zharnikov Aleksandr 21.07.1984
4 Zelenyi Sergei 25.11.1983
5 Kuznetsov Stanislav 10.06.1986
6 Kuznechenkov Alexey 17.02.1986
7 Malykh Denis 13.01.1980
8 Martynenko Mikhail 08.06.1986
9 Skitsan Dmitry 14.04.1986
10 Stopichev Alexey 19.12.1981
11 Tarasov Mikhail 07.01.1997
12 Chesnov Vjacheslav 04.05.1981
13 Tsepelev Vjacheslav 06.12.1979
14 Jakunin Aleksandr 04.11.1987
15 Solovtsov Vitaliy 21.10.1957
16 Muraviev Ivan 05.10.1974
17 Mekhovich Vladimir 26.04.1974
18 Mikhailov Mikhail 20.04.1997
19 Motovilov Evgeniy 04.08.1983
20 Nozdrukhin Aleksandr 06.01.1986
21 Polekh Vladimir 11.11.1979
22 Potapkin Dmitry 24.10.1983
23 Sadovnikov Mikhail 21.03.1984
24 Sergunin Stanislav 18.09.1990
ОАО РЖД

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелБлагостостояниеГудокЖелДорТрансДФЛСинергия
© 2015 USIC Football Championship